Fragmentację globalnej gospodarki za największe ryzyko rozwoju biznesu uznaje 39% prezesów polskich firm, wynika z badania CEO Outlook Pulse przeprowadzonego przez EY. Raport wskazuje też na rosnącą rolę czynników ESG.

"Prezesi polskich firm o światowym zasięgu najbardziej obawiają się fragmentacji światowej gospodarki, która w dużej mierze jest wynikiem zarówno pandemii COVID-19, jak i napięć geopolitycznych. Aż 39% respondentów uważa, że jest to najważniejsze ryzyko w ich firmach. Tymczasem na świecie deglobalizację wskazało zaledwie 30% CEO" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

"W Polsce prezesi obawiają się, że deglobalizacja osłabi handel międzynarodowy, obniży inwestycje i spowoduje zaostrzenie regulacji w największych gospodarkach (to ryzyko wskazało 30%). Dodatkowo, zdaniem 27% polskich CEO (30% światowych), utrudni pozyskiwanie talentów" - czytamy również.

Jedna trzecia polskich prezesów, podobnie jak ich koledzy na świecie (32%), wskazała, że poważnym ryzykiem jest niepewność co do polityki monetarnej i wynikających z niej coraz wyższych stóp procentowych, a także rosnący koszt kapitału, podano.

Reklama

"Te dwa czynniki mają wpływ na wyższe koszty produkcji oraz ostatecznie na wysokość inflacji, która w Polsce nadal jest odczuwalna i ogranicza zdolności produkcyjne polskich firm" - powiedział partner EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich Arkadiusz Gęsicki, cytowany w komunikacie.

Ryzyko pandemii nie zostało jeszcze w pełni wyeliminowane?

31% polskich i 32% światowych CEO uważa, że ryzyko pandemii nie zostało jeszcze w pełni wyeliminowane.

Raport EY zwraca też uwagę na coraz większą rolę czynników ESG. Ich włączenie do strategii korporacyjnej, planu fuzji i przejęć oraz transformacji portfela w reakcji na zmieniające się otoczenie polityczne wymieniane jest przez 40% ankietowanych prezesów w Polsce i 28% prezesów na świecie (suma odpowiedzi, przy możliwości dwóch wskazań). Dywersyfikacja produktów i usług w oparciu o ESG to kluczowy aspekt dla 37% badanych w Polsce i 28% badanych na świecie.

36% (28% na świecie) ma nadzieję, że standardy ESG dadzą dostęp do nowych metod finansowania, np. zielonych obligacji - co może być dość istotne w obliczu zwiększonego kosztu kapitału, wynikającego z inflacji i wysokich stóp procentowych będących jej konsekwencją. Jednocześnie 20% wskazań w Polsce i 31% na świecie widzi wartość czynników ESG we wzmacnianiu marki i budowaniu zaufania wśród kluczowych interesariuszy, wymieniono także.

Globalne badanie EY-Parthenon CEO Outlook Pulse zostało przeprowadzone pod koniec 2022 r. wśród 1,2 tys. prezesów zarządów firm z 22 krajów. Polska część badania została zrealizowana w styczniu i lutym 2023 r. Wzięło w niej udział 30 prezesów polskich przedsiębiorstw o światowym zasięgu.

(ISBnews)