Według Gaucheranda kluczowym wyzwaniem dla współczesnych liderów biznesu jest tworzenie długoterminowych wizji w coraz bardziej zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świecie (ang. VUCA). Rzeczywistość wymaga jednocześnie podejmowania długoterminowych celów i krótkoterminowych działań. Potrzebne jest szybkie wprowadzanie innowacji i podważanie status quo. Zachowawcze strategie są teraz, paradoksalnie, najbardziej ryzykowne.