Jak wynika z raportu firmy PwC "Family Business Survey", 93 proc. polskich firm rodzinnych twierdzi, że ma jasno określony cel biznesowy wobec średniej globalnej na poziomie 79 proc., wiele z nich nie podjęło jednak niezbędnych działań, aby zapewnić jego skuteczne osiągnięcie. Większość polskich firm rodzinnych wyznacza cele dotyczące zadowolenia klienta i wzrostu, a tylko nieliczne określają cele związane z różnorodnością i włączaniem (diversity & inclusion).

88 proc. polskich firm rodzinnych spodziewa się wzrostu w ciągu kolejnych dwóch lat

Jak oceniono, główne priorytety stojące przed polskimi firmami rodzinnymi w ciągu najbliższych dwóch lat to: ekspansja na nowe rynki lub segmenty klientów, zwiększenie inwestycji w innowacje oraz badania i rozwój, a także wprowadzenie nowych produktów i usług.

Reklama

"Polskie firmy rodzinne osiągnęły dobre wyniki w ostatnim roku obrotowym: 88 proc. respondentów odnotowało wzrost, a jedynie 5 proc. – spadek sprzedaży. Dla porównania w 2021 r. 70 proc. polskich firm biorących udział w badaniu wykazało wzrost, a 10 proc. – spadek (aczkolwiek wpływ na to miała pandemia). Odpowiedzi w Polsce były bardziej optymistyczne niż średnia na świecie. W skali globalnej 71 proc. firm rodzinnych odnotowało wzrost, a 8 proc. – spadek" – oceniono.

Dodano, że 88 proc. polskich firm rodzinnych spodziewa się wzrostu w ciągu kolejnych dwóch lat wobec 77 proc. firm globalnie.

Jak wskazał, cytowany w raporcie, partner PwC Polska Piotr Woźniakiewicz, wyniki przeprowadzonych ankiet pokazują, że 73 proc. polskich firm rodzinnych wdrożyło pewien rodzaj strategii zarządzania. "Natomiast patrząc na szczegółowe wyniki, już tylko 10 proc. posiada statut lub protokół rodzinny (konstytucja rodzinna)" – stwierdził ekspert.

Zgodnie z badaniem, tylko 10 proc. polskich firm rodzinnych przyznaje, że kwestiom ESG poświęca "bardzo dużo" uwagi. 35 proc. z nich twierdzi, że obecnie "bardzo dużo" uwagi, energii, inwestycji i zasobów przedsiębiorstwa skupiają na innowacjach/badaniach i rozwoju (w porównaniu do 20 proc. na świecie). "Jeśli chodzi o różnorodność i włączanie oraz kwestie ESG, osobę lub zespół dedykowany tym obszarom wyznaczyło zaledwie odpowiednio 20 proc. i 33 proc. polskich firm rodzinnych" – zauważono.

Większość polskich firm rodzinnych angażuje się w przedsięwzięcia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Jak stwierdzono, większość polskich firm rodzinnych uważa, że najważniejsze jest zaufanie ze strony klientów, pracowników i członków rodziny, jednak tylko 50 proc. przedsiębiorstw sądzi, że klienci mają do nich pełne zaufanie, w przypadku zaufania ze strony pracowników zaś tego zdania jest zaledwie 36 proc. respondentów.

"Zaufanie ze strony dostawców jest postrzegane jako mniej istotne. Zaufanie pomiędzy członkami rodziny jest ogólnie oceniane jako duże, chociaż około jedna czwarta firm przyznaje, że zaufanie pomiędzy niektórymi grupami jest umiarkowane lub ograniczone. Komunikacja między członkami rodziny jest oceniana stosunkowo pozytywnie, a 65 proc. respondentów twierdzi, że rodzina jest zgodna co do kierunku rozwoju firmy (w porównaniu z 59 proc. na świecie)" – oceniono.

Zgodnie z raportem większość polskich firm rodzinnych angażuje się w przedsięwzięcia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które obejmują głównie działania na rzecz społeczności lokalnej lub tradycyjne formy filantropii. 79 proc. badanych uważa, że istnieje szansa, aby firmy rodzinne takie jak ich stały się liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju w biznesie w porównaniu z 64 proc. na świecie, a 54 proc. polskich firm rodzinnych dostrzega wartość płynącą z uczciwego płacenia podatków, jak przystało na społecznie odpowiedzialny biznes wobec 62 proc. na świecie.

Family Business Survey to globalne badanie przeprowadzone wśród kluczowych decydentów w firmach rodzinnych w krajach, w których obecne jest PwC. Wzięło w nim udział 2043 przedsiębiorców - przedstawicieli firm rodzinnych z 82 państw. Badanie trwało od 20 października 2022 roku do 22 stycznia 2023 roku. W próbie znalazły się odpowiedzi 110 reprezentantów biznesów rodzinnych z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 40 z Polski.