Reklama

"W kwestii dywidendy - to będziemy ją finalizować na jesieni i, patrząc na obecną sytuację, zakładamy, że będzie ona nie mniejsza niż rok temu, a widzimy szanse, że może być większa" - powiedział Przybyło podczas wideokonferencji prasowej.

Pod koniec ubiegłego roku akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2019/2020.

Grupa AB oczekuje także znacznych wzrostów na rynku IT w w Polsce w kolejnych okresach. Prowadzi również rozmowy z Amazonem.

"Amazon jest graczem globalnym w e-commerce, a my jesteśmy liderem w tym regionie więc nasza współpraca wydaje się nieunikniona. Jeżeli chodzi o dystrybucję w IT, to siłą sprawczą są zawsze vendorzy (dostawcy), więc jest to współpraca zawsze trójstronna przy tworzeniu odpowiedniej oferty. Tak naprawdę czekamy na ruchy dostawców. Jesteśmy w tym względzie spokojni i optymistyczni, ponieważ jesteśmy największym partnerem dla Apple'a, jak i dla wielu innych producentów w tym regionie, więc współpraca będzie za jakiś czas przy udziale vendorów" - powiedział Przybyło.

Członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan zwrócił uwagę, że współpraca z Amazonem odbywa się już od 2012 r.

"Z każdym z klientów układamy odpowiednio współprace i podobnie jak Allegro także i Amazon jest naszym klientem i ta współpraca odbywa się w taki sposób, aby zagwarantować maksymalizację efektów w długim terminie" - wyjaśnił dyrektor finansowy.

Ochędzan dodał, że wraz nakłady na IT będą rosły wraz ze wsparciem kolejnych programów rządowych, jak i unijnych.

"Krajowy Program Odbudowy zakłada skierowanie na projekty związane z transformacją cyfrową kwoty 13,7 mld zł. Do tego program Cyfrowa Europa, w której środki przewidziano w kwocie 9,3 mld euro. Osobny jest jeszcze program Polska Cyfrowa, gdzie przewidziano fundusze w kwocie 2 mld euro. Są to więc bardzo duże środki, które będą przeznaczone na inwestycje w tym przede wszystkim na obszar cyfrowy" - powiedział Ochędzan.

Przybyło dodał, że szacuje się wzrost globalnych wydatków na IT o 8% r/r w tym roku, a to oznacza, że na niektórych rynkach te wzrosty będą jeszcze wyższe.

Przedstawiciele spółki zwrócili także uwagę, że nie ma problemów z należnościami, a sprzedaż mogłaby być znacznie wyższa, gdyby nie było problemów z dostępnością niektórych produktów.

"Nie mamy problemów z należnościami, a także nasze zapasy są również na odpowiednim poziomie. Oczywiście, w niektórych asortymentach ze względu na popyt chcielibyśmy mieć wyższy ich poziom, ale tutaj napotykamy problem z odpowiednią ich dostępnością" - dodał Przybyło.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2019/2020 (lipiec 2019 - czerwiec 2020) miała 10,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)