UE wprowadziła kontrole graniczne natychmiast po zakończeniu w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego po brexicie, natomiast Wielka Brytania zdecydowała się na to, by rozłożyć w czasie wprowadzenia kontroli importu towarów rolno-spożywczych, aby dać przedsiębiorstwom czas na dostosowanie się. Początkowo miały one zacząć obowiązywać od 1 kwietnia i 1 lipca, ale jeszcze w marcu brytyjski rząd zdecydował o przesunięciu tych dat na 1 października oraz 1 stycznia 2022 r.

"Rząd przedstawił dziś pragmatyczny nowy harmonogram wprowadzenia pełnej kontroli importu towarów przywożonych z UE do Wielkiej Brytanii. W ostatnich miesiącach przedsiębiorstwa musiały stawić czoła wielu wyzwaniom związanym z usuwaniem skutków globalnej pandemii, która wpłynęła na łańcuchy dostaw w całej Europie. Jest to szczególnie odczuwalne w sektorze rolno-spożywczym, w którym od przyszłego miesiąca miały zostać wprowadzone nowe wymogi dotyczące przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego. Zamiast wprowadzać te kontrole w tym czasie, rząd wysłuchał tych, którzy wzywali do przyjęcia nowego podejścia, aby dać przedsiębiorstwom więcej czasu na dostosowanie się" - wyjaśnił brytyjski rząd w wydanym komunikacie.

Zgodnie z nowym harmonogramem, wymóg wstępnego powiadamiania o środkach sanitarnych i fitosanitarnych (SPS), który miał zostać wprowadzony 1 października, będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022 r.; wymogi dotyczące eksportowych świadectw zdrowia, które miały zostać wprowadzone 1 października, wejdą w życie 1 lipca 2022 r.; świadectwa fitosanitarne i fizyczne kontrole towarów SPS w punktach kontroli granicznej będą obowiązywać od 1 lipca 2022 r., a nie od 1 stycznia 2022 r., zaś deklaracje bezpieczeństwa i ochrony towarów importowanych będą wymagane od 1 lipca 2022 r., a nie od 1 stycznia. Natomiast tak, jak wcześniej ogłoszono, pełne deklaracje celne i kontrole zostaną wprowadzone 1 stycznia 2022 r.

Reklama

Decyzja o kolejnym przesunięciu terminu wprowadzenia pełnych kontroli podjęta została w czasie, gdy napływa coraz więcej informacji o problemach sklepów i supermarketów z zaopatrzeniem i dostawami niektórych towarów.