Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 413 mln euro wobec 761 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

"W sierpniu 2021 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 99,5 mld zł, a importu 106,0 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 23,9% i 38,0% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Duży wpływ na wysokie dynamiki obrotów towarowych w sierpniu 2021 r. miały dwa dni robocze więcej niż w sierpniu ub.r. Od maja br. obserwowany jest szybszy wzrost wartości importu niż eksportu" - napisano w komentarzu banku centralnego.

"W sierpniu 2021 r. po raz drugi w tym roku odnotowano deficyt, który wyniósł 6,5 mld zł. Oznacza to, że w skali roku saldo obrotów towarowych pogorszyło się o 9,9 mld zł. Na pogorszenie tego salda wpłynęło głównie zwiększenie importu paliw i surowców wynikające ze wzrostu ich cen" - podano również.

W sierpniu 2021 r. średnia cena importowanej ropy wyniosła 272 zł za baryłkę i była o 62% wyższa niż przed rokiem. Dodatkowo spowolnienie wzrostowej tendencji eksportu części do samochodów związane z zakłóceniami dostaw półprzewodników sprzyjało pogłębieniu się deficytu obrotów towarowych, podał NBP.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,8 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. wzrosły o 2 mld zł, tj. o 9,6%, podał bank centralny.