Reklama

"Sprzedaż przy stałym kursie walutowym, w warunkach porównywalnych (LFL) była odporna na sytuację pandemiczną – wzrost w I kwartale wyniósł 0,7%.

PEPCO: sprzedaż LFL w I kwartale nie zmieniła się, była dotknięta kontynuacją zaburzeń łańcuchów dostaw oraz ograniczeniami dostępności, a także rozszerzeniem restrykcji antycovidowych, co ograniczyło możliwości dokonywania zakupów przez klientom (patrz poniżej: Otoczenie handlowe i wyniki);

Poundland Group: wzrost o 1,5% LFL w I kwartale jest efektem postępu, jaki nastąpił we wszystkich aspektach rozwoju oferty Poundland: poszerzenia oferty produktów ogólnego użytku i oferty ubrań, dalszego wzrostu oferty w zróżnicowanych cenach do poziomu 41,5% sprzedawanych produktów oraz wprowadzenia naszej nowej oferty produktów chłodzonych i mrożonych do kolejnych 52 sklepów" - czytamy w komunikacie.

Liczone przy stałym kursie walutowym przychody sieci PEPCO zwiększyły się w tym okresie o 20% r/r do 729 mln euro, a Poundland Group - o 4,3% r/r do 623 mln euro.

W I kw. r.obr. sieć PEPCO otworzyła 146 nowych sklepów (rok wcześniej: 87), w tym 55 sklepów na strategicznie kluczowych rynkach Europy Zachodniej, takich jak Włochy, Austria i Hiszpania, gdzie wyniki handlowe ponownie są lepsze od oczekiwań; Dealz otworzył 15 nowych sklepów w I kwartale (rok wcześniej: 18), program rozbudowy sieci sklepów przyspiesza, zwłaszcza w Polsce, podano także.

Zadłużenie netto na koniec okresu liczone zgodnie z MSSF 16 wyniosło 1 248 mln euro (w całym roku obrotowym 2021: 1 174 mln euro).

"Pokazuje to efektywność wykorzystania kapitału pracującego i mocny wynik EBITDA gotówkowej. Pozwoliło to na zniwelowanie kosztów związanych ze zwiększonych obciążeń wynikających z najmu, które z kolei wynikają z rozwoju sieci sklepów Grupy w I kwartale, zakończonym z rekordowo dużą liczbą nowych placówek" - wskazano w komunikacie.

Zadłużenie netto na koniec okresu z wyłączeniem kosztu najmu w wysokości 115 mln euro (w całym roku obrotowym 2021: 187 mln euro) również odzwierciedla wysoką zdolność do generownaia gotówki, przy jednoczesnym kontynuowaniu znacznych inwestycji w strategiczne inicjatywy rozwojowe, dodała spółka.

"W I kwartale osiągaliśmy znaczne postępy w realizacji naszych planów strategicznych, otwierając 161 nowych sklepów, głównie przyspieszając otwarcia w sieci PEPCO w Europie Zachodniej, gdzie uruchomiono 55 placówek. Zmodernizowaliśmy 362 sklepy PEPCO, wprowadzając do nich najnowszy asortyment i zmieniając wystrój, a w kolejnych 52 sklepach Poundland wprowadziliśmy pełną ofertę produktów chłodzonych i mrożonych w ramach kompleksowego programu mającego na celu wzmocnienie oferty Poundland" - skomentował dyrektor generalny (CEO) Andy Bond, cytowany w komunikacie.

"Z końcem marca ustąpię ze stanowiska będąc pewnym, że mamy jasny plan rozwoju i jesteśmy w stanie realizować nasze długoterminowe aspiracje w zakresie wzrostu zysków, zarówno w tym roku, jak i w przyszłości, dzięki doskonałym zespołom zarządzającym kierowanym przez Trevora i Nicka" - dodał.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2021 r.

(ISBnews)