Koszty transportu poszły w górę w ub.r. o niemal 23 proc. Gdyby ceny w tej kategorii się nie zmieniły, inflacja byłaby niższa o 2 pkt proc. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy podrożały o mniej więcej jedną trzecią, gaz o ponad połowę. To efekt wysokich cen surowców na światowych rynkach. Drożejące paliwa to problem również innych krajów. Na dane w niewielkim stopniu wpłynęła obniżka akcyzy paliwowej (obowiązuje od 20 grudnia).
2,1 pkt proc. z ogólnego wskaźnika inflacji zawdzięczamy wyższym kosztom użytkowania domu. Opał podrożał o prawie 40 proc. Ceny gazu ziemnego dostarczanego gospodarstwom domowym poszły w górę o niemal 20 proc.
O 2,4 pkt proc. podniosła wskaźnik inflacji żywność. Tu mieliśmy np. 30-proc. podwyżki cen drobiu, niemal 25-proc. wzrost cen tłuszczów roślinnych i 22-proc. podwyżkę cen cukru.
Według GUS towary podrożały w ub.r. o 9 proc., a usługi - o 7,6 proc.