W informacji o planowanych w Polska Press podwyżkach podkreślono, że porozumienie ze związkami zawodowymi przewiduje obligatoryjny wzrost płac dla ponad 70 proc. pracowników, a jego wysokość jest zróżnicowana, w zależności od poziomu otrzymywanego wynagrodzenia - ponadto wszyscy pracownicy dostaną w tym roku kartę zakupową Orlen oraz zostaną objęci benefitami.

Jak przekazano w poniedziałkowym komunikacie, "Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen, spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych Polska Press". "Rozmawiano o planach rozwojowych Grupy Polska Press oraz przedstawiono plan podwyżek dla zatrudnionych pracowników, który zostanie wdrożony już od lipca tego roku. Ich skala i sposób dystrybucji wzrostu zostały pozytywnie przyjęte przez stronę związkową" - zaznaczył płocki koncern.

"Polska Press ma duży potencjał, który chcemy w pełni wykorzystać, tworząc silną grupę medialną, generującą zyski, ale trafiającą w potrzeby lokalnych społeczności" - oświadczył prezes PKN Orlen. Jak dodał, deklarując dalszy rozwój Polska Press, największą wartością tej spółki są czytelnicy i pracownicy. "Dlatego prowadzimy transparenty dialog ze związkami zawodowymi, którego efektem będzie poprawa warunków pracy oraz wzrost jakości wydawanych gazet" – podkreślił Obajtek.

Reklama

PKN Orlen przekazał, że podczas spotkania ze związkowcami Polska Press, strony omówiły plany rozwoju spółki oraz uzgodniły, że rozpoczną prace nad zakładowym układem zbiorowym pracy. "Nowe regulacje mają zostać wypracowane do końca bieżącego roku" - zapowiedział płocki koncern.