Jak czytamy na stronie centruminformacji.tvp.pl, w dniu 26 marca 2024 roku TVP w likwidacji „zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko TV Republika o zaniechanie dokonywania naruszeń praw autorskich przysługujących TVP do audycji „Jedziemy”, zapłatę odszkodowania za naruszenie praw TVP do audycji oraz z tytułu nieuczciwej konkurencji, wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści, przeproszenie oraz zapłatę zadośćuczynienia na cel społeczny.” TVP w likwidacji zażądała odszkodowania w łącznej kwocie 1 miliona zł.

O taką samą kwotę likwidator TVP Daniel Gorgosz wystąpił w piśmie przedprocesowym z 12 lutego br do TV Republika oraz jej prezesa zarządu i redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza. Spór powstał wokół autorskiego programu Michała Rachonia "Jedziemy" pierwotnie emitowanego na antenie TVPInfo. W oficjalnym piśmie publiczny nadawca wezwał do "zaprzestania realizacji, emisji i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, emitowanej obecnie na antenie Telewizji Republika audycji +Jedziemy. Michał Rachoń+ oraz natychmiastowego usunięcia zarówno jej fragmentów jak i pełnych odcinków z serwisu Youtube oraz platform Facebook i X/Twitter, a także do zaprzestania wykorzystywania znaku słowno-graficznego (logotypu) produkowanego i rozpowszechnianego przez Telewizję Polską programu +Jedziemy+".

W ramach zadośćuczynienia Tomasz Sakiewicz ma zapłacić 100 tysięcy zł na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), a TV Republika powinna pięciokrotnie opublikować na swojej antenie „w porze nadawania programu +Jedziemy. Michał Rachoń+ przeprosin w formie czterdziestosekundowego komunikatu".