Na bazie niedawne badanie Statista Consumer Insights, które objęło 38 państw, Statista stworzyła mapę nieufności do mediów informacyjnych. Mapa pokazuje, że to, czy ludzie ufają mediom, czy też nie, różni się w zależności od regionu geograficznego.

Kraj z najniższym zaufaniem do mediów

W badaniu przeprowadzonym między kwietniem 2023 r. a marcem 2024 r. 41 procent serbskich respondentów stwierdziło, że nie ufa mediom. Nieufność do mediów można potencjalnie przypisać rosnącej przemocy w mediach i lekceważeniu etyki dziennikarskiej w wielu placówkach – wynika z artykułu prasowego Reporterów bez Granic.

Reklama

Za Serbią plasuje się Grecja, gdzie brak zaufania do mediów zadeklarowało 38 procent respondentów i na Węgrzech, gdzie 27 procent respondentów twierdzi, że nie ufa mediom.

Japończycy ufają mediom

Na drugim końcu spektrum znalazła się Japonia, gdzie zaledwie 6 procent badanych twierdziło, że nie ufa masowym środkom przekazu. Kolejne były Finlandia z nieufnością na poziomie 8 proc. i Chiny. W Państwie Środka co dziesiąty zapytany zadeklarował, że nie ufa informacjom przekazywanym przez media.

Ogółem wśród 38 krajów 20 zgłosiło odsetek braku zaufania w zakresie od 10 do 15 procent. W tej grupie znalazły się kraje takie jak Kanada, Niemcy (po 15 procent), Brazylia (14 procent) i Włochy (13 procent).

Polska plasuje się między USA a Wielką Brytanią

W kolejnej grupie, gdzie nieufność do mediów zamykała się w przedziale 16-20 proc., znalazły się Wielka Brytania (6 procent) oraz Stany Zjednoczone (20 procent). Wśród 10 państw należących do tej grupy znalazła się tez Polska.

Wśród państw europejskich najmniejsze zaufanie do mediów mieli Francuzi, gdzie 21 proc. nie ufało przekazom, jakie słyszeli w mediach.

ikona lupy />
Mapa zaufania do mediów informacyjnych / statista.com