Wdrażanie europejskiej dyrektywy o prawie autorskim

Jak przypomniano, trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa europejskiej dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. "W tym istotnego art. 15, regulującego kwestie praw pokrewnych wydawców prasowych. Ta długo oczekiwana implementacja, będąca przedmiotem wieloletnich dyskusji i prac legislacyjnych, przyznaje wydawcom prasowym nowe prawa w zakresie ochrony ich treści informacyjnych publikowanych w internecie, jednocześnie gwarantując użytkownikom i użytkowniczkom dalszy swobodny dostęp do informacji za pośrednictwem platform internetowych" - wskazano na stronie.

"W odpowiedzi na implementację art. 15 dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich, wprowadziliśmy w Europie program Extended News Previews (ENP). Precyzuje on zasady wynagradzania wydawców za chronione treści informacyjne wykorzystywane w naszych usługach, takich jak wyszukiwarka Google, Wiadomości Google i Discover" - zaakcentowano.

Reklama

Google płaci za licencjonowanie treści prasowych w Europie

Dzięki współpracy zarówno z indywidualnymi wydawcami, jak i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Google już teraz płaci za licencjonowanie treści ponad 4000 tytułów prasowych w 19 krajach europejskich. "Jako jedyna platforma uruchomiliśmy tak szeroko zakrojony program, który umożliwia nam dostosowanie się do nowych przepisów, jednocześnie nadal udostępniając użytkownikom linki do źródeł wiadomości i generując ruch do wydawców prasowych. Każde kliknięcie przynosi wydawcom od 25 do 60 gr, przy czym wydawcy regionalni, których odbiorcy mają większą wartość dla reklamodawców, cieszą się wyższymi wskaźnikami" - podano na stronie.

Jak czytamy dalej, umowy licencyjne oferowane przez Google w ramach programu ENP "wykraczają poza zwykłe linkowanie i krótkie streszczenia, zapewniając wydawcom wynagrodzenie za szersze wykorzystanie ich treści w postaci wyświetlania podglądów pod linkami w wyszukiwarce". "Oferty licencji ENP opierają się na przejrzystych i obiektywnych kryteriach, zgodnych z przepisami prawa autorskiego. Uwzględniają one między innymi częstotliwość wyświetlania witryny z treściami informacyjnymi oraz wielkość przychodów z reklam generowanych na stronach, na których wyświetlane są podglądy tych treści. Dzięki temu umowy licencyjne ENP zapewniają sprawiedliwe rozwiązanie zarówno dla dużych, jak i małych wydawców" - zaznaczono.

Google jest gotowy do współpracy z polskimi wydawcami

"Jesteśmy gotowi otworzyć nasz program licencyjny ENP dla polskich wydawców każdej wielkości, stosując tę samą spójną metodologię, którą wykorzystujemy w całej Europie. Zrobimy to niezwłocznie po zakończeniu procesu implementacji dyrektywy w Polsce. Mamy nadzieję, że polskie prawo będzie w pełni zgodne z zapisami dyrektywy europejskiej, co umożliwi nam sprawne uruchomienie programu" - podkreślono na stronie.

Umowy licencyjne ENP, jak dodano, stanowią dodatkowe uzupełnienie "szerokiej oferty dla polskich wydawców". "Oferujemy już rozwiązania reklamowe i subskrypcyjne, program licencjonowania treści Showcase w Wiadomościach Google oraz wiele innych produktów oraz szkoleń dla dziennikarzy i pracowników mediów. Od 2015 inwestujemy w programy szkoleniowe, w których uczestniczyło już kilka tysięcy dziennikarzy i pracowników mediów. Szkolenia te obejmują między innymi narzędzia cyfrowe wspierające walkę z dezinformacją oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych redakcji i newsroomów" - wymieniano.

Google wspiera wydawców

"W ramach partnerstw i szkoleń biznesowych dzielimy się wiedzą na temat najnowszych rozwiązań technologicznych i innowacji w branży medialnej. Jednocześnie Google wspiera wydawców informacyjnych, oferując im narzędzia reklamowe, które umożliwiają skuteczną monetyzację treści. Wydawcy korzystający z naszych produktów reklamowych zachowują zdecydowaną większość przychodów, ponad 80 proc. W latach 2021-2023 wypłaciliśmy z tego tytułu pięciu największym polskim wydawcom informacyjnym kwotę ponad 1 mld zł" - wskazano na stronie.

"Od ponad 20 lat Google ściśle współpracuje z branżą wydawców informacyjnych. Oferując liczne usługi, programy i bezpośrednie finansowanie, jesteśmy jednym z największych światowych podmiotów wspierających dziennikarstwo. Liczymy na konstruktywną współpracę z polskimi wydawcami, zgodnie z europejską dyrektywą w zakresie praw autorskich, by wspólnie budować zrównoważony ekosystem medialny" - dodano. (PAP)

akn/ aszw/