Porozumienie dotyczy współpracy dwóch ważnych organizacji reprezentujących wydawców i producentów dzieł kultury i ich autorów autorów w zakresie implementacji dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych na rynku cyfrowym. To jest niezwykle ważny dla nas akt prawny - mówi Frąckowiak.

Naszą nieuchronną przyszłością jest prasa cyfrowa. Prasą nie jest nośnik. Prasą jest dziennikarz, wydawca, redakcje. To, co piszą dziennikarze, a wydają wydawcy - stwierdza prezes IWP.