"Zarząd KGHM Polska Miedź informuje, że dnia 7 października 2020 r. zarząd spółki został poinformowany przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Sumitomo Corporation oraz SMM Sierra Gorda Inversiones Limitada +Sumitomo+ o planowanym rozpoczęciu procesu sprzedaży 45 proc. udziałów posiadanych przez Sumitomo w spółce joint venture Sierra Gorda SCM +Sierra Gorda+, +SG+ oraz działaniach przygotowawczych mających poprzedzać formalne rozpoczęcie transakcji, w tym planowanym rozpoczęciu działań marketingowych wśród potencjalnych inwestorów" - podał KGHM w komunikacie.

Polska spółka miedziowa przypomniała, że obowiązująca strategia KGHM na lata 2019-2023 nie zakłada zmiany skali zaangażowania firmy w Sierra Gorda. "Wszystkie dotychczas prowadzone procesy optymalizacyjne, mające na celu budowę wartości Sierra Gorda, będą kontynuowane. Przynoszą one oczekiwane rezultaty, czego odzwierciedleniem jest przekroczenie półrocznych celów produkcyjnych zawartych w budżecie na 2020 r." - zaznaczono.

Sierra Gorda to przedsięwzięcie, którego właścicielami są KGHM International (55 proc.) i spółki grupy Sumitomo (45 proc.). W chilijskiej kopalni wydobywana jest m.in. miedź oraz metale szlachetne.

Kopalnia miedzi i molibdenu Sierra Gorda, położona w Chile, została uruchomiona w 2014 roku.

Reklama