"Podpisana umowa jest spełnieniem głównego warunku zawieszającego, uprawniającego do wypłaty przez PFR pożyczki płynnościowej w kwocie 1 mld zł udzielonej spółce, na podstawie umowy zawartej w dniu 9 grudnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Podpisanie umowy stanowi również spełnienie głównego warunku zawieszającego wypłatę środków z pożyczki preferencyjnej w kwocie 173,6 mln zł przyznanej 15 grudnia br. W połowie lipca JSW podała, że wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie finansowania w ramach tarczy antykryzysowej w maksymalnej kwocie 1,75 mld zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla Koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.