"Jednostkowy wynik finansowy netto emitenta za 2020 rok wyniósł 14 693 tys. zł, co stanowi wzrost o 13 089 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowy zysk operacyjny wyniósł 24,11 mln zł, co stanowi wzrost o 11,48 mln zł r/r.

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1 262,59 mln zł, co stanowi spadek o 111,15 mln zł r/r.

"Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie z utrzymującymi się w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku spadkami cenowymi oraz wpływem epidemii COVID-19 na rynek na którym działa emitent. Spółka odnotowała spadek wolumenu zamówień w okresie drugiego i trzeciego kwartału 2020 r., zniwelowany dużym popytem w czwartym kwartale, co w efekcie jedynie w drobnym stopniu przełożyło się na spadek dystrybuowanych ton stali" - czytamy dalej.

Wzrost wyników finansowych jest natomiast efektem właściwego wykorzystania zmiennej sytuacji rynkowej w 2020 roku, podano także.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)