Zysk operacyjny wyniósł 66,78 mln zł wobec 63,37 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 98 mln zł wobec 95,45 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1061,6 mln zł w 2020 r. wobec 1383,81 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Dzięki aktywnym i konsekwentnym działaniom we wszystkich obszarach organizacji grupa Alumetal w 2020 roku, przy spadku ilości sprzedaży o 21% do 153 tys. ton i przychodów ze sprzedaży o 23% do 1 062 mln zł, wypracowała wynik EBITDA na poziomie 98 mln zł, czyli lepszy o 3% i skonsolidowany znormalizowany zysk netto o wartości 65 mln zł, co oznacza wzrost o 4%" - napisała w liście do akcjonariuszy prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

Według niej, pomimo programów stymulacyjnych poziom sprzedaży pojazdów samochodowych w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w całym 2020 roku odnotował spadek aż o 24% w stosunku do 2019 roku. Był to drugi najgorszy wynik w okresie ostatnich 15 lat.

"Trudny 2020 rok mamy już za sobą, a perspektywy na rok 2021 wyglądają obiecująco. W związku z zakończeniem modernizacji zakładu w Kętach planujemy w bieżącym roku zwiększyć ilość sprzedaży w całej grupie wyraźnie ponad 200 tys. ton. Nasz strategiczny cel - sprzedaż na poziomie 250 tys. ton w 2022 roku - nie ulega zmianie. Jesteśmy na to w pełni przygotowani operacyjnie i finansowo, a rosnące zapotrzebowanie na produkty grupy Alumetal sprzyja realizacji tego zadania" - podkreśliła prezes.

"W 2021 spółka wróci do realizacji polityki dywidendowej i zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłatę minimum 70% skonsolidowanego znormalizowanego zysku netto za rok 2020 w formie dywidendy" - podsumowała Drzyżdżyk.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 32,71 mln zł wobec 63,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)