Reklama

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1 501 mln zł wobec 664 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 052 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 5 854 mln zł rok wcześniej.

W całym 2020 r. spółka miała 1 800 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 421 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23 632 mln zł w porównaniu z 22 723 mln zł rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA za 2020 r. wyniosła 6 623 mln zł wobec 5 229 mln zł rok wcześniej.

W 2020 r. Grupa KGHM zanotowała wzrost produkcji miedzi do poziomu 709 tys. ton. Taki poziom został osiągnięty przy koszcie C1 wynoszącym 1,59 USD/funt. Motorem wzrostu był o 37% wyższy wynik segmentu Sierra Gorda S.C.M. (+22,3 tys. ton dla udziału 55%), przede wszystkim w efekcie zwiększenia przerobu rudy i wyższej zawartości miedzi. W 2020 r. w Sierra Gorda kontynuowane były prace poprawiające efektywność wykorzystania aktywów oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych, podano w komunikacie.

"Pomimo niespotykanej na tę skalę zmienności otoczenia, na żadnym etapie ciągłość procesów w grupie nie była zagrożona. Z tego jestem bardzo dumny. Wymagało to ciężkiej pracy i zaangażowania całej załogi. Z powodzeniem realizowaliśmy firmową strategię, która zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji w kraju i za granicą. Ważne były decyzje gwarantujące bezpieczeństwo finansowe oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Wszystko zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju" - powiedział prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Od wybuchu pandemii w KGHM Polska Miedź S.A., a także w żadnej z kopalń zagranicznych grupy nie było przestojów produkcyjnych. W segmentach KGHM International Ltd. oraz KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił nieznaczny spadek produkcji odpowiednio o 9,6 tys. t i 5,2 tys. t miedzi płatnej.

Niższa od ubiegłorocznej produkcja KGHM Polska Miedź S.A. wynikała z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża, jak również z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu 2020 r. oraz planowanego postoju remontowego w HM Głogów I. Produkcja miedzi płatnej KGHM International Ltd. była niższa od założonej w budżecie o 4,8 tys. ton (-7%) na skutek niższego wolumenu produkcji w kopalni Franke oraz kopalniach Zagłębia Sudbury. Natomiast produkcja metali szlachetnych była o 3,3 tys. ton (+5%) wyższa od przyjętej w budżecie, co jest pochodną wzrostu produkcji tych metali w kopalni Robinson oraz kopalniach Zagłębia Sudbury. Sierra Gorda zakończyła 2020 r. produkcją miedzi płatnej na poziomie o 3,0 tys. ton (+4%) wyższym od założonego w budżecie, ze względu na zwiększenie wolumenu przerobu rudy oraz wyższy uzysk miedzi, podano także.

"Na koniec 2020 roku wskaźnik zadłużenia, mierzony relacją długu netto do EBITDA, spadł do poziomu 0,9 z 1,5 na koniec roku poprzedniego. Wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła 42 780 mln zł i była wyższa w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2019 r. o 3 371 mln zł" - czytamy dalej.

Nakłady na inwestycje rzeczowe sięgnęły 2 331 mln zł w 2020 r., a pozostałe nakłady wyniosły 387 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1 779 mln zł wobec 1 264 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)