"Zwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance [...] postanawia zysk netto za 2020 r. w wysokości 70 049 565,74 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w uchwale.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)