W całej UE produkcja przemysłowa w maju spadła o 0,9 proc. miesiąc do miesiąca i wzrosła o 21,2 proc. w ujęciu rocznym.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 29,8 proc. r/r w maju 2021 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,8 proc.

Produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 1 proc. miesiąc do miesiąca w maju. Konsensus rynkowy wynosił 0,2 proc. spadku miesiąc do miesiąca dla strefy euro.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa wzrosła o 20,5% w strefie euro.

W ujęciu miesięcznym największe wzrosty produkcji przemysłowej zanotowano na Litwie (7,7 proc.), Węgrzech (3,4 proc.) i w Finlandii (2,2 proc.). Największe spadki obserwowano w Rumunii (-8,5 proc.), Grecji (-4,7 proc.) i Irlandii (-4,6 proc.).

Rok do roku liderami wzrostów w UE były: Węgry (40,3 proc.), Słowacja (36,8 proc.) i Polska (30,2 proc.).