Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w czerwcu rdr o 18,9 proc., a mdm wzrostu o 4,5 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w czerwcu wzrosła rdr o 18,6 proc., a mdm wzrosła o 0,2 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w czerwcu i maju 2021 r.:

czerwiec czerwiec maj maj
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 18,4 4,0 29,8 -0,8
górnictwo i wydobywanie -1,9 1,1 5,5 1,5
przetwórstwo przemysłowe 19,4 4,7 32,4 -0,4
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14,8 -5,0 14 -6,5
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 13,3 5,6 17,4 0