Na koniec 2021 roku Orlen Południe będzie wytwarzać 30 tys. ton ekologicznego glikolu rocznie. To o 10 tys. więcej od jedynej tego typu instalacji w Europie, która zlokalizowana jest w Belgii, podkreślił Orlen.

"Finalizacja instalacji do produkcji ekologicznego glikolu oznacza rozwój zakładu produkcyjnego i nowe miejsca pracy. Przekształcanie Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię to ważny element strategii Grupy Orlen, w której zakładamy nakłady inwestycyjne na poziomie 30 mld zł na zrównoważony wzrost. Ten obszar będzie też wspierać rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru. Właśnie w Trzebini powstaje wytwórnia wodoru, która jest integralną częścią instalacji do produkcji zielonego glikolu i również rozpocznie pracę w listopadzie br." - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Budowa instalacji do produkcji glikolu rozpoczęła się w Trzebini jesienią 2019 roku i realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenia zintegrowanego na początku września rozpoczął się rozruch technologiczny instalacji, zaznaczono.

Roczna produkcja wodoru w Trzebini wyniesie 16 mln Nm3. 75% zostanie wykorzystane do wytwarzania glikolu. Pozostałe 25% (4 mln Nm3) od razu znajdzie zastosowanie jako paliwo w transporcie. Orlen Południe będzie produkować ok. 45 kg/h wodoru jakości paliwowej, wynika z materiału.

Działalność biznesowa Orlen Południe koncentruje się na głównych segmentach produktowych związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)