Reklama

Skonsolidowane przychody w III kw. wyniosły 6 416 mln zł (wzrost o 69% r/r), zysk operacyjny wyniósł 253 mln zł wobec 163 mln zł straty rok wcześniej, EBITDA LIFO wyniosła 425 mln zł wobec 93 mln zł straty rok wcześniej, zaś zysk netto sięgnął 203 mln zł wobec 125 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w prezentacji.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w efekcie wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz wyższych wolumenów sprzedaży. Porównywalny poziom wykorzystania mocy rafineryjnych (r/r). Wyższy uzysk paliw o 3 pkt proc. (r/r) w rezultacie wyższego udziału rop niskosiarkowych w strukturze przerobu oraz mniejszego zakresu postojów remontowych w porównaniu do zeszłego roku. EBITDA LIFO wyższa o 518 mln zł (r/r) w efekcie dodatniego wpływu makro, w tym głównie dyferencjału B/U, marż na lekkich i średnich destylatach oraz olefinach, poliolefinach i PCW. Dodatkowo, pozytywny wpływ wyższych wolumenów w petrochemii i detalu, wykorzystania historycznych warstw zapasów oraz wzrostu marż handlowych na produktach petrochemicznych przy ujemnym wpływie wyższych kosztów CO2 oraz kosztów ogólnych i kosztów pracy" - czytamy w prezentacji.

Po trzech kwartałach przychody Orlen Unipetrol wyniosły 16 439 mln zł (wzrost o 59% r/r), zysk operacyjny wyniósł 582 mln zł wobec 847 mln zł straty rok wcześniej, EBITDA LIFO wyniosła 855 mln zł wobec 96 mln zł straty rok wcześniej, a zysk netto sięgnął 430 mln zł w porównaniu z 686 mln zł straty rok wcześniej.

Orlen Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2020 r. spółka przerobiła 6,08 mln ton ropy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)