"W 2022 r. planujemy wydać więcej [r/r], czyli ok. 75 mln zł. Głównie będą to wydatki na projekt w Nowej Soli" - powiedział Grzybek podczas telekonferencji.

W 2021 r. wydatki inwestycyjne Alumetalu spadły r/r o 3% do poziomu 56,1 mln zł, w tym 12,8 mln zł wyniosły wydatki odtworzeniowe, a 43,3 mln zł - wydatki rozwojowe (głównie projekt w Nowej Soli), podała spółka w prezentacji.

Reklama

Łączne nakłady na inwestycję w rozbudowę wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli przewidziane są na 91 mln zł.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,19 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)