"Zarząd PKN Orlen S.A. informuje, że postanowił zaproponować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, by zysk netto spółki za 2021 rok w wysokości 8 397 702 761,43 zł podzielić w następujący sposób:

- kwotę 1 496 981 713,50 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,5 zł na 1 akcję),

Reklama

- pozostałą kwotę w wysokości 6 900 721 047,93 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Zarząd proponuje 10 sierpnia 2022 r. jako dzień dywidendy oraz 3 października 2022 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

W maju ub. roku akcjonariusze PKN Orlen uchwalili wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego w wysokości 1 496 981 713,5 zł, czyli 3,5 zł na jedną akcję.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)