"Postanawia się zysk netto spółki za rok 2021 w łącznej kwocie 26 175 124,33 zł podzielić w niżej określony sposób:

a. 26 075 814,33 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy,

Reklama

b. kwotę 99 310 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spółki" - czytamy w uchwale.

Łączna kwota dywidendy wyniesie 105 962 285,2 zł, czyli 6,8 zł na akcję, przy czym kwota 26 075 814,33 zł pochodzi z zysku netto za 2021 r., kwota 30 986 372,78 zł pochodzi z wcześniej utworzonego z zysku kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, a kwota 48 900 098,09 zł pochodzi z utworzonego z zysku kapitału zapasowego.

"Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień 28 kwietnia 2022 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2022 roku" - czytamy dalej.

Jednostkowy zysku netto Alumetalu za rok obrotowy 2021 wyniósł 26,175 mln zł.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,19 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)