Zysk operacyjny wyniósł 232,31 mln zł wobec 56,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 338,89 mln zł wobec 164,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 730,82 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 521,51 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 335,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 99,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1462,59 mln zł w porównaniu z 1083,94 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł w I poł. br. odpowiednio: 615,39 mln zł wobec 340 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wpływ na wyższe wyniki operacyjne grupy w I półroczu 2022 r. miały przede wszystkim zwiększenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa oraz wyższe ceny na rynku krajowym, co przełożyło się na wzrost cen kontraktowych w jednostce dominującej" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Produkcja węgla:

(+) wydobycie węgla brutto w I półroczu 2022 r. wzrosło o 11,5% r/r, tj. o 792 tys. ton;

(+) produkcja węgla handlowego w I półroczu 2022 r. wyniosła 5.570 tys. ton, czyli o 623 tys. ton więcej r/r;

(+) uzysk wyniósł 72,3% w I półroczu 2022 r. wobec 71,6% w I półroczu 2021 r.

Sprzedaż węgla:

(+) w II kwartale 2022 r. sprzedaż węgla wzrosła o 14,2% r/r;

(+) w I półroczu 2022 r. sprzedaż węgla handlowego wyniosła 5 237 tys. ton, tj. o 14,1% więcej r/r, wymieniono w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 336,1 mln zł wobec 104,63 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)