Za przyjęciem uchwały połączeniowej głosowało 81,85% akcjonariuszy spośród 68,35% głosów w spółce reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Zgoda akcjonariuszy PKN Orlen na połączenie to jeden z ostatnich kroków formalnych niezbędnych do finalizacji procedury połączenia. 10 października taką samą zgodę muszą jeszcze wyrazić akcjonariusze PGNiG.

Reklama

Kilka dni wcześniej oficjalną zgodę na połączenie wydała Rada Ministrów.

29 Lipca 2022 r. PKN Orlen i PGNiG uzgodniły i zawarły plan połączenia, przewidujący parytet wymiany akcji w stosunku 1:0,0925. W wyniku transakcji zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji serii F PKN Orlen, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG.

Po finalizacji transakcji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie ma wynieść ok. 52%, w porównaniu do niespełna 36% obecnie (już po finalizacji przejęcia Grupy Lotos).

PGNiG jest obpgniecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)