"Wydzielenie aktywów górniczych […] pozwoli na zwiększenie możliwości pozyskiwania finansowania na transformację grupy w zakresie rozbudowy portfela OZE i inwestycji w sieci elektroenergetyczne. Oszacowana na 'symboliczną złotówkę' wartość oferty złożonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych jest podyktowana wycenami uwzględniającymi kondycję zakładów oraz niezbędne nakłady inwestycyjne, konieczne do przeprowadzenia w dłuższej, zgodnej z rządowymi planami perspektywie - powiedział prezes Tauron Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie.

Reklama

Cena nabycia, tj. 1 zł, została ustalona przez strony w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przeprowadzonej metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. Wycena opiera się na długoterminowych projekcjach finansowych obejmujących lata 2022-2049.

"Konieczność wydzielenia kopalni ze struktur grupy Tauron jest konsekwencją zaostrzającej się polityki instytucji finansowych w obszarze finansowania firm posiadających aktywa węglowe. Część instytucji odmawia przekazywania środków z uwagi na posiadanie w strukturach Tauron kopalni i elektrowni węglowych lub ogranicza ich finansowania zakazując kierowania pożyczonych środków na jakiekolwiek finansowanie takich aktywów - dodał Szczeszek.

Transakcja zakłada wcześniejsze całkowite oddłużenie spółki Tauron Wydobycie przed sprzedażą akcji na rzecz Skarbu Państwa.

Równocześnie z przygotowaniami związanymi z wydzieleniem aktywów wydobywczych, Tauron przygotowuje się do wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu do przyszłej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czytamy dalej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)