Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji we wrześniu o 3,6 proc. rdr i wzrostu o 8,0 proc. mdm.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,9 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. wyższym w porównaniu z sierpniem br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w sierpniu i wrześniu r.:

wrzesień wrzesień sierpień sierpień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA -3,1 8,4 -1,9* 1,2*
górnictwo i wydobywanie -0,6 7,8 -7,6* 2,1*
przetwórstwo przemysłowe -3,7 9,2 -2,0* 1,0*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,7 -0,6 2,2* 3,7*
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja -0,9 1,2 -3,5* 0,8*

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)