Zarząd KGHM Polska Miedź wydał zgodę na zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy niezabezpieczonego kredytu obrotowego w kwocie 450 mln USD na okres finansowania do 60 miesięcy, z możliwością wydłużenia o kolejne 24 miesiące, podała spółka. Podpisanie umowy zaplanowane jest do 26 lutego 2024 roku.

Zgodnie z zapisami umowy kredyt może być wykorzystywany w walucie USD, a środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych, podano. Umowa zastępuje umowę kredytową z BGK z 2019 roku.

Odnawialna linia kredytowa

"W okresie udostępnienia kredytu tj. 36 miesięcy od daty podpisania umowy, kredyt ma formę odnawialnej linii kredytowej (każda spłata odnawia przyznany limit kredytowy) oraz począwszy od pierwszego dnia po dniu przypadającym 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, kredyt zostanie przekształcony w kredyt nieodnawialny, spłacany w czterech równych półrocznych ratach kapitałowych (chyba że nastąpi jego przedłużenie na warunkach opisanych poniżej). Każda spłata raty kapitałowej będzie pomniejszała kwotę kredytu aż do jego całkowitej spłaty" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Z opcjami przedłużenia

"Dodatkowo kredyt posiada 2 opcje przedłużenia okresu udostępnienia w formie odnawialnej linii kredytowej:

• 1-sza opcja przedłużenia o kolejne 24 miesiące składana na wniosek spółki po upływie 30 miesięcy,

• 2-ga opcja przedłużenia o kolejne 24 miesiące składana na wniosek spółki po upływie 54 miesięcy" - czytamy dalej.

Warunki kredytu

Spółka podała też, że oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową SOFR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)