"Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6 proc.)" - napisał GUS.

Zgodnie z poprzednimi danymi urzędu statystycznego, wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 108,5 (wzrost cen o 8,5 proc.), natomiast w 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 97,6 (spadek cen o 2,4 proc.) w stosunku do 2015 r. Natomiast w 2015 r. wskaźnik wyniósł 97,2 (spadek cen o 2,8 proc.).

Dane o cenach towarowej produkcji rolniczej są potrzebne do wskazania norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Normy te są wykorzystywane do ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, w przypadku podatników, którzy nie prowadzą ksiąg przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z ustawą o PIT normy szacunkowe ogłasza w rozporządzeniu minister finansów w porozumieniu z ministrem rolnictwa, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez prezesa GUS. (PAP)

autor: Marcin Musiał