"Zarząd prognozuje w 2021 roku wzrost EBITDAaL w ujęciu procentowym na niskim poziomie jednocyfrowym. Przewidujemy dalszy wzrost w podstawowych usługach telekomunikacyjnych (konwergentnych, komórkowych i szerokopasmowych), które mają istotne znaczenie dla osiąganej marży zysku, kontynuację strategii budowy wartości w działaniach komercyjnych, wzrost przychodów z usług IT i integracyjnych oraz dalszą optymalizację kosztów. Oczekujemy, że decyzje regulacyjne o obniżce stawek MTR i FTR będą miały niekorzystny wpływ na przychody, ale jedynie ograniczony wpływ na rentowność. Ponadto, spodziewamy się dalszej presji na wysokomarżowe usługi tradycyjne (stacjonarne usługi głosowe, detaliczne i hurtowe)" - czytamy w komunikacie.

Ekonomiczne nakłady inwestycyjne mają zmieścić się w zakresie 1,7-1,9 mld zł wobec 1,8 mld zł w 2020 r., podano w prezentacji.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)