Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 561,5 mln zł wobec 462,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 082,7 mln zł wobec 1 026,7 mln zł rok wcześniej.

"Motorem wzrostu zysku EBITDA była przede wszystkim pozytywna dynamika wzrostu przychodów, wynikająca m.in. ze wzrostu przychodów detalicznych oraz wyższych przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu, jak również konsolidacja pozytywnego wyniku EBITDA Grupy Interia.pl" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 987,4 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 2 848,5 mln zł rok wcześniej.

"Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wzrosły o 59,6 mln zł (+3,7%) r/r przede wszystkim w wyniku skutecznej realizacji naszej strategii budowania wartości klienta, jak również dzięki wysokiej sprzedaży naszych usług płatnej telewizji, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej dynamice wzrostu ARPU klientów kontraktowych i usług przedpłaconych" - czytamy dalej.

Przychody hurtowe wzrosły o 57 mln zł (+6,9%) r/r. Wzrost przychodów z tytuły reklamy, związany głównie z konsolidacją wyników Grupy Interia od lipca 2020 roku oraz wyższymi przychodami z reklamy telewizyjnej i sponsoringu, w dalszym ciągu jest wsparty przez wzrost przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich, będący wynikiem wydłużenia czasu trwania połączeń głosowych wykonywanych w okresie epidemii COVID-19.

Przychody ze sprzedaży sprzętu zmniejszyły się o 13 mln zł (-3,8%) r/r w wyniku niższego wolumenu sprzedanego sprzętu, co spowodowane było obowiązującymi w pierwszym kwartale 2021 roku administracyjnymi ograniczeniami w handlu wprowadzonymi na skutek epidemii COVID-19.

"Pozostałe przychody ze sprzedaży wzrosły o 35,3 mln zł (+47,3%) r/r przede wszystkim w wyniku konsolidacji przychodów spółki Esoleo, zajmującej się sprzedażą instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz na rynku B2B" - podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 14,7 mln zł wobec 70,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)