Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 15 mln zł wobec 57 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDaL wyniósł w IV kw. ub.r. 707 mln zł wobec 654 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITDAaL - odpowiednio: 22,3% wobec 21,2% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 171 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 3 083 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. spółka miała 1 672 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 928 mln zł w porównaniu z 11 508 mln zł rok wcześniej.

EBITDaL wyniósł w całym ub.r. 707 mln zł wobec 654 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITDAaL - odpowiednio: 22,3% wobec 21,2% rok wcześniej.

Operator wskazuje, że "skokowy wzrost" zysku netto w 2021 r. do 1,7 mld zł nastąpił dzięki rosnącej rentowności operacyjnej oraz zyskowi z transakcji dotyczącej spółki Światłowód Inwestycje.

"Wzrost przychodów w 2021 roku o 3,6% rok-do-roku, odzwierciedlający:

wzrost o 6,7% r/r w kluczowych usługach telekomunikacyjnych, dzięki strategii ukierunkowanej na wartość, rozwojowi usług światłowodowych oraz odbudowie przychodów z roamingu

wzrost o 19% r/r w usługach IT i integracyjnych, dzięki solidnemu wzrostowi organicznemu oraz przychodom spółki Craftware

wzrost o 8% r/r przychodów ze sprzedaży sprzętu (względem wyników 2020 r., na które wpłynęły obostrzenia pandemiczne)

negatywny wpływ regulacyjny niższych stawek za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych i stacjonarnych w drugim półroczu" - czytamy w komunikacie.

eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w 2021 roku wyniosły 1,7 mld zł, mieszcząc się w zakładanym przedziale, wskazano także.

"W 2021 roku osiągnęliśmy wyniki zgodne z oczekiwaniami i bardzo dobre we wszystkich obszarach. EBITDAaL zwiększyła się o prawie 6% dzięki wzrostowi przychodów i wysokiej dźwigni operacyjnej. Szczególnie cieszy mnie to, że dynamika wzrostu przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych, które mają istotny wpływ na osiąganą marżę, wyniosła aż 6,7%. Było to wynikiem naszej strategii komercyjnej ukierunkowanej na wartość w połączeniu ze stabilnymi przyrostami wolumenu klientów i poprawą trendów wskaźników ARPO. Rosnąca EBITDAaL, wysokie przepływy pieniężne oraz wpływy ze sprzedaży 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje umożliwiły wzrost zysku netto i wskaźnika ROCE oraz obniżenie dźwigni finansowej do 1,4x" - skomentował członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki, cytowany w komunikacie.

Dodał, że po bardzo dobrym 2021 roku, Orange Polska jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów sformułowanych w strategii .Grow.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 916 mln zł wobec 47 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)