Reklama

"Prognozujemy niewielki spadek przychodów w 2022 roku. Spadek ten będzie wynikiem regulacyjnych obniżek stawek za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych i stacjonarnych (wpływ ten będzie obejmował obniżki wprowadzone w drugim półroczu 2021 roku oraz kolejne obniżki, które weszły w życie w 2022 roku), które wpływają negatywnie na przychody z usług hurtowych (lecz tylko w ograniczonym stopniu na marżę zysku). Z wyłączeniem wpływu tych decyzji regulacyjnych, oczekujemy wzrostu przychodów, wspieranego głównie przez dalsze wzrosty w kluczowych usługach telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie dostępu szerokopasmowego), IT i integracyjnych oraz sprzedaży sprzętu" - czytamy w komunikacie.

Według szacunków zarządu, w 2022 roku EBITDAaL będzie na poziomie stabilnym lub wzrośnie na niskim jednocyfrowym poziomie procentowym.

"Podobnie jak w 2021 roku, oczekujemy, że EBITDAaL zostanie wsparta przez wzrost przychodów we wszystkich kluczowych obszarach naszej działalności, stałe ukierunkowanie na wartość oraz dalszą optymalizację kosztów. Jednak spodziewamy się, że otoczenie inflacyjne, a zwłaszcza wyjątkowy wzrost cen energii, będą negatywnie wpływać na wysokość kosztów operacyjnych, stanowiąc kluczowy czynnik niepewności" - czytamy dalej.

Operator przewiduje, że ekonomiczne nakłady inwestycyjne (eCapex) będą się mieścić w przedziale 1,7-1,9 mld zł. Zgodnie z definicją, wskaźnik ten nie obejmuje płatności za przyznanie i przedłużenie rezerwacji częstotliwości komórkowych.

"Zarząd w pełni potwierdza wszystkie cele finansowe określone w strategii .Grow, zaprezentowanej w czerwcu 2021 roku" - napisano także w komunikacie.

Strategia .Grow Orange Polska na lata 2021-2024 zakłada niski-średni jednocyfrowy wzrost EBITDAaL oraz niski jednocyfrowy wzrost przychodów, podała spółka. Średni roczny zakładany poziom ekonomicznych nakładów inwestycyjnych (eCapex) to 1,7-1,9 mld zł.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)