Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Awbud zdecydował o rozpoczęciu optymalizacji struktury organizacyjnej i dostosowaniu jej do planowanej działalności na kolejne lata. W związku z tym zarząd podjął uchwałę o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników, podał Awbud. Planowane zwolnienia będą dotyczyć ograniczonej grupy pracowników, zatrudnionych aktualnie w dziale wykonawstwa własnego.
"Przeprowadzenie zwolnienia grupowego wynika z konieczności dostosowania posiadanego potencjału i kosztów spółki do realiów i perspektyw rynkowych. Obecnie bowiem spółka koncentruje swoją działalność biznesową na projektach z zakresu budownictwa mieszkaniowego. Spółka realizuje, jako generalny wykonawca szereg inwestycji mieszkaniowych, zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego zawartego między Murapol S.A., a spółką w dniu 21 września 2018 r. [...] Pozwala to na wykorzystanie efektu synergii związanego ze staniem się przez spółkę częścią grupy kapitałowej Murapol" - czytamy w komunikacie.
Zarząd zawiadomi pracowników spółki o zamiarze rozwiązania z nimi umów z przyczyn niedotyczących pracowników celem umożliwienia im dokonania wyboru przedstawicieli pracowników, którzy będą uczestniczyć w procesie konsultowania warunków zwolnienia grupowego. Ponadto zarząd powiadomi odpowiedni urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, podano także.
"Wskutek zmiany profilu działalności, spółka podjęła decyzję o zamiarze wygaszania projektów z obszaru budownictwa przemysłowego. W konsekwencji, planowane zwolnienia grupowe będą dotyczyć ograniczonej grupy pracowników spółki, zatrudnionych aktualnie w dziale wykonawstwa własnego" - dodano.
"Przeprowadzenie wyżej opisanej optymalizacji struktury organizacyjnej spółki, stanowiło będzie wsparcie dla osiągnięcia przez spółkę zakładanych celów biznesowych, pozwoli na przygotowanie spółki do działania w skali odpowiadającej potencjałowi rynku budowlanego, a jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia kosztów stałych funkcjonowania spółki. Powyższe natomiast, zdaniem zarządu, powinno się przyczynić do poprawy rentowności spółki" - podsumowano.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2018 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 220 mln zł.
(ISBnews)