Kilka minut później kurs wynosił 44 zł, tj. spadł o 0,29% wobec kursu odniesienia.

AB Novaturas to 479. spółka notowana na głównym rynku oraz 2. debiut na tym rynku w 2018 roku.

Akcje spółki debiutują równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie.

Debiut Novaturas poprzedziła oferta publiczna akcji spółki o łącznej wartości ponad 22 mln euro (ok. 93 mln zł). Była to tym samym pierwsza znacząca oferta publiczna na Litwie od 2010 r., a zarazem pierwsze IPO przeprowadzane równolegle w Polsce, na Litwie i w Estonii.

Oferta ostatecznie objęła 2 104 648 akcji, tj. 27% istniejących akcji spółki. Inwestorom indywidualnym przydzielono 121 902 akcje, które stanowią 5,8% wszystkich akcji oferowanych. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o ok. 40%.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych.

(ISBnews)