"Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 2 757,4 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 144,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 202,1 mln zł aktywów funduszu QuercusAbsolutnego Zwrotu FIZ,
- 38,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 84,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)." - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 123,6 mln zł, podano także.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.