NBP opublikował w piątek dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. "Wynika z nich, że na koniec stycznia 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 129,8 mld euro i był o 4,2 mld euro wyższy niż na koniec grudnia 2020 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 3,1 mld dol. i osiągnął poziom 157,3 mld dol." - poinformował bank centralny.

NBP zapewnia, że zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

"NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70 proc.) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym" - przypomina NBP.