"Zarząd PKN Orlen zarekomendował wypłatę dywidendy za 2020 r. na poziomie 3,5 zł na akcję" - oznajmiła we wtorek spółka. Jak podkreślono w komunikacie, wysokość proponowanej dywidendy "jest odzwierciedleniem stabilnej sytuacji finansowej Grupy Orlen, która w ubiegłym roku wypracowała jeden z najlepszych wyników wśród firm z sektora oil and gas, a także efektem konsekwentnie realizowanych planów rozwojowych we wszystkich obszarach działalności".

PKN Orlen zaznaczył, że "finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie" (ZWZ) spółki.

"Dotrzymujemy słowa. W naszej strategii do 2030 r. zadeklarowaliśmy powrót do wzrostowej ścieżki dywidendy w wysokości minimum 3,5 zł na akcję i teraz tę zapowiedź realizujemy" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie płockiego koncernu.

Obajtek zwrócił uwagę, że Grupa Orlen funkcjonuje w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym, na które wpływ w ubiegłym roku miała światowa pandemia. "Jednak realizując przemyślane procesy akwizycyjne i kluczowe projekty inwestycyjne, utrzymaliśmy dobrą kondycję finansową i płynnościową, co wyróżnia nas na tle firm z branży" – ocenił prezes PKN Orlen.

Jak przypomniał płocki koncern, zgodnie ze Skonsolidowanym Raportem Kwartalnym za 4 kwartał 2020 r. Grupa Orlen w całym minionym roku wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 3,4 mld zł, uwzględniając odpisy na aktywach oraz zysk na okazyjnym nabyciu akcji spółki Energa. W informacji wspomniano także, iż "w tym czasie kontynuowano kluczowe inwestycje rozwojowe, na które zgodnie z planem przeznaczono łącznie 9 mld zł".

PKN Orlen podkreślił, że w 2020 r. rekordowy wynik EBITDA wypracowały segment detaliczny oraz obszar energetyki Grupy Orlen.

"Jeśli zaproponowana wysokość dywidendy za 2020 rok spotka się z akceptacją ZWZ spółki, w drugiej połowie tego roku koncern wypłaci swoim akcjonariuszom ok. 1,5 mld zł" - zapowiedział płocki koncern. Według niego, na dzień dywidendy proponowany jest 22 lipca 2021 r., a na dzień jej wypłaty 5 sierpnia 2021 r. (PAP)

mb/ skr/