Możemy szacować wstępnie wpływ tego programu (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PAP) na PKB (...) to w roku 2022 ten wpływ stosujemy na około 0,1 pkt. proc., natomiast biorąc pod uwagę rok 2023, jest to 0,5 pkt. proc., czyli jest to w przybliżeniu około jednej szóstej, bądź jednej piątej dodatkowego wkładu do PKB biorąc pod uwagę gdyby ten program się nie odbył" - powiedział Patkowski.

Zastrzegł, że te szacunki uwzględniają dwa nabory, które zostały rozstrzygnięte i tzw. nabór PGR-owy.

"Nie bierzemy jeszcze pod uwagę kolejnych naborów, które przecież mogą zostać ogłoszone i pewnie będą ogłoszone i rozstrzygnięte" - podkreślił.

Reklama

Zwrócił uwagę, że główne inwestycje samorządów zostaną przeprowadzone w roku 2023 i w latach kolejnych.

Patkowski powiedział, że wpływ tego funduszu na inflację to ten efekt "powinien być pomijalny".

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.(PAP)

Autor: Łukasz Pawłowski