"Pamiętajmy, że WIBOR nie jest stosowanym wskaźnikiem tylko i wyłącznie do umów kredytowych, ale także do obligacji czy szeregu instrumentów pochodnych, więc tutaj też musimy się wykazać bardzo dużą ostrożnością, tak żeby sektor i rynki finansowe przyjęły to ze spokojem. Być może będą tu stosowane pewne kwestie, które pozwolą zastosować jakiś okres przejściowy do stosowania tego, natomiast nie chcemy na ten moment zmieniać głównych założeń, czyli daty 1 stycznia 2023 r." - powiedział Patkowski podczas senackiej debaty nad ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych.

Ustawa zawiera regulacje dotyczące także wakacji kredytowych, zasad udzielania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i zapowiedź zamiany WIBOR innym wskaźnikiem od 1 stycznia 2023r.

Patkowski przypomniał też, że rozporządzenie 2016/2011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych nie wskazuje, jaki to będzie zamiennik, ani jaka będzie data jego wprowadzenia.

Reklama

Zamiennik i datę wprowadzenia ma określić rozporządzenie ministra finansów.