"Banki zobowiązały się wspierać finansowo projekty zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Trójmorza, zgodnie z ideą zielonej transformacji. Zamierzeniem partnerów jest wsparcie odbudowy Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

Obszary wymienione w porozumieniu dotyczą inwestycji w infrastrukturę związaną z energią, w tym m.in. magazyny gazu, gazociągi, terminale LNG, jednostki pływające do magazynowania i regazyfikacji (FSRU), czystsze technologie, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 z istniejących elektrowni, projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, które przyczyniają się do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności węglowej, wymieniono w komunikacie.

Reklama

Banki zobowiązały się także wyszukiwać możliwości współpracy poprzez Fundusz Trójmorza (3SIIF).

BGK oraz JBIC planują także współpracę, która może inicjować wspólne projekty i spółki w Polsce lub krajach trzecich, w tym w krajach sąsiadujących z Ukrainą.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

(ISBnews)