Zgodnie z harmonogramem, pierwsze posiedzenie RPP w 2023 r. zaplanowano na 3-4 stycznia (wtorek-środa).

Kolejne posiedzenia Rady mają się odbyć w dniach: 7-8 lutego (wtorek-środa), 7-8 marca (wtorek-środa), 4-5 kwietnia (wtorek-środa), 9-10 maja (wtorek-środa), 5-6 czerwca (poniedziałek-wtorek), 5-6 lipca (środa-czwartek), 21 sierpnia (poniedziałek) - posiedzenie jednodniowe niedecyzyjne, 5-6 września (wtorek-środa), 3-4 października (wtorek-środa) , 7-8 listopada (wtorek-środa), 5-6 grudnia (wtorek-środa).

NBP podał także harmonogramy publikacji opisów dyskusji z posiedzeń decyzyjnych RPP w 2023 r.

Reklama