"Od kilku dni EUR/PLN konsoliduje się w okolicach 4,70, a krajowe impulsy okazały się niewystarczające, aby wyraźnie przesunąć kurs w jedną lub drugą stronę. W tym świetle wydaje się, że czynnikami, które mogłyby wybić złotego z konsolidacji są czynniki globalne, jak choćby dzisiejsza publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia Fed (20.00 czasu polskiego – PAP)."– powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska Jarosław Kosaty.

Zdaniem ekonomisty, jeśli potwierdzą się relatywnie jastrzębie poglądy, które prezentowali w minionym tygodniu członkowie tego gremium, dolar mógłby zacząć się umacniać.

Reklama

"To zapewne spowodowałoby przesuniecie EUR/PLN w górę. W takim przypadku kurs tej pary mógłby zmierzać w okolice 4,75, a w skrajnym przypadku do okolic 4,80. Wydaje się jednak, że nawet w warunkach możliwego umocnienia dolara, ten ostatni poziom nie powinien zostać pokonany" – dodał.

"Dzisiejsze dane makro z Polski wskazują na postępujące spowolnienie gospodarcze, a co za tym idzie zmniejszenie presji inflacyjnej. Dane te nie miały jednak większego wpływu zarówno na kurs PLN, ale również na krajowe obligacje" – powiedział Kosaty.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2022 r. wzrosła o 0,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 18,3 proc. rdr. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku rdr o 3,2 proc. i wzrost o 2,4 proc. w ujęciu mdm.

Produkcja budowlano-montażowa w październiku 2022 r. wzrosła o 3,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 4 proc. - podał GUS. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej rdr o 1,1 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 0,6 proc.

O godzinie 15.50 kurs EUR/PLN znajduje się w okolicach wtorkowego zamknięcia na 4,705, a USD/PLN zniżkuje o 0,55 proc. do 4,5408.

Na rynkach bazowych kurs pary EUR/USD rośnie o 0,59 proc. do 1,0365.

RYNEK DŁUGU

"Środowa aukcja obligacji MF pokazała dobry popyt oraz dobrą sprzedaż i na ten moment wydaje się, że podobnie jak to ma miejsce na rynku PLN, o dalszym trendzie krajowych rentowności decydować będą czynniki globalne. Moim zdaniem czynniki krajowe w postaci gołębiej retoryki RPP zostały już przez rynek zdyskontowane" – powiedział ekonomista Santander Bank Polska.

W środę Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje OK0724, WZ1127, PS0728, DS1030, DS0432 i WZ0533 za łącznie 5.500,980 mln zł, przy popycie 6.862,780 mln zł, a w ramach sprzedaży dodatkowej, sprzedało papiery za 366,5 mln zł.

Odnosząc się do perspektyw zachowania poszczególnych odcinków krzywej dochodowości Kosaty wskazał, iż widzi rosnącą presję na spadek rentowności na długim końcu krzywej, co ma związek z oczekiwaniami na postępowanie spowolnienia gospodarczego.

"Wydaje się jednak, że ze względu na dużą skalę spadków rentowności, która miała miejsce w ostatnich tygodniach potencjał korekcyjny wzrostu rentowności istnieje. Impulsem mogą być moim zdaniem czynniki globalne, jednak ruch korekcyjny nie powinien przekroczyć rentowności w okolicach 7,5 proc. W dłuższym terminie, rentowności zarówno na krótkim, jak i długim końcu krzywej powinny stopniowo zmierzać na południe" – dodał ekonomista Santander Bank Polska.

W środę dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 6 pb. do 3,698 proc., a niemieckich idą w dół o 6,7 pb. do 1,9135 proc.

środa środa wtorek
15.56 9.54 16.00
EUR/PLN 4,7036 4,7041 4,7041
USD/PLN 4,5385 4,5618 4,5830
CHF/PLN 4,8013 4,7910 4,8134
EUR/USD 1,0364 1,0312 1,0264
PS1024 7,066 7,138 6,981
DS0727 7,05 7,18 7,00
DS0432 6,82 6,95 6,78