Jak podaje MF, zmiana PDP w III kw. 2023 r. była wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 41 053,4 mln zł (+3,5 proc.), w tym skonsolidowanego zadłużenia Skarbu Państwa (SP) o 40 855,1 mln zł (+3,5 proc.),

- wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 11 734,2 mln zł (+12,5 proc.), przy wzroście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 11 488,5 mln zł (+13,1 proc.),

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 6,2 mln zł (-29,8 proc.).

Reklama

Relacja PDP do PKB na koniec IV kwartału 2023 r. wyniosła 39,1 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,9 p.p. oraz o spadła 0,3 p.p. w porównaniu z końcem 2022 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) wyniósł na koniec IV kwartału 2023 r. 1.691.147,8 mln zł1, co oznaczało:- wzrost o 66 752,0 mln zł (+4,1 proc.) w IV kwartale 2023 r.,

- wzrost o 178 375,1 mln zł (+11,8 proc.) w porównaniu z końcem 2022 r.

Na zmianę wysokości długu EDP w IV kwartale 2023 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

- wzrost skonsolidowanego zadłużenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC) o 1 352,2 mln zł,

- wzrost zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) o 9 002,8 mln zł,

- wzrost wpływu zaliczenia przedsiębiorstw do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 2 626,4 mln zł, w tym wzrost zadłużenia o 5 567,6 mln zł i wzrost posiadanych przez te jednostki skarbowych papierów wartościowych o 2 941,1 mln zł.

Relacja długu EDP do PKB na koniec IV kwartału 2023 r. wyniosła 49,8 proc. , tj. wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,1 p.p. oraz o 0,5 p.p. w porównaniu z końcem 2022 r.