Tematyka:

 • Ułatwienia w tarczy antykryzysowej
 • Jesienna kumulacja wdrożenia fazy II i III
 • Średnie i małe firmy już gotowe?
 • Wpływ osłabienia gospodarczego na uczestnictwo w PPK
 • Spodziewana skala partycypacji
 • Znaczenie włączenia do systemu instytucji publicznych (IV faza)

Prelegenci:

 • Rafał Benecki, główny ekonomista, ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA
 • Paweł Jaroszek, członek zarządu, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA
 • Waldemar Markiewicz, prezes zarządu, Izba Domów Maklerskich
 • Tomasz Orlik, wiceprezes ds. operacyjnych, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
 • Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
 • Jarosław Skorulski, prezes zarządu, BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 • Stanisław Szwed, sekretarz stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska
 • Paweł Wojciechowski, minister finansów w roku 2006