Reklama

"Dobrze zaczął się ten rok. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętego wyniku grupy, szczególnie po tak wymagającym 2020 roku. Wciąż działamy w niecodziennych warunkach, stąd ostrożnie ale też pozytywnie podchodzimy zarówno do tych wyników jak i kolejnych miesięcy" - skomentował prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 181,19 mln zł wobec 7,04 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 382,26 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 199,29 mln zł rok wcześniej.

Przychody ogółem wyniosły 383 mln zł, w tym przychody z portfeli nabytych 341 mln zł, to odpowiednio o 91% i o 119% więcej niż w 1 kwartale 2020 roku. EBITDA gotówkowa wyniosła 364 mln zł, to również najwyższy wynik kwartalny w historii Kruka, wskazano w komunikacie.

"Jakbym miał podsumować tylko wyniki I kwartału to podkreśliłbym: nakłady powyżej naszych oczekiwań, rekordowe spłaty, zysk operacyjny na wszystkich liniach biznesowych, rekordowa EBITDA gotówkowa i wreszcie rekordowy zysk kwartalny. Co należy podkreślić - to, że wypracowane wyniki są oparte na mocnych, gotówkowych fundamentach. Jest to efekt ciężkiej pracy i wielu podejmowanych przez nas działań operacyjnych wpływających na poprawę efektywności procesu polubownego i sądowego, jak rozwój online, doskonalenie modeli analitycznych i scoringowych czy wreszcie ciągła praca nad doskonaleniem procesów, w tym pracy naszych doradców. Jednocześnie jesteśmy wciąż w pandemii, nie znamy jej długofalowych efektów, więc wciąż z ostrożnością patrzymy w przyszłość" - powiedział prezes.

Dług netto do EBITDA gotówkowej wynosi 1,5x gdzie średnia obliczona na podstawie danych z 7 międzynarodowych firm windykacyjnych wynosi 2,9x, zaznaczył Krupa.

"Mamy miejsce na bilansie i dobry dostęp do finansowania, operacyjnie jesteśmy gotowi i aktywnie uczestniczymy w przetargach na sprzedaż wierzytelności na każdym z rynków" - podsumował Krupa.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 127,36 mln zł wobec 62,16 mln zł straty rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)