Czym jest Kapitał Początkowy?

Kapitał początkowy to czynnik, który wpływa na wysokość przyszłej emerytury. Kapitał ten odzwierciedla kwotę składek ubezpieczeniowych przekazanych na dane konto emerytalne przed 1 stycznia 1999 roku. Jego kwota jest corocznie waloryzowana, tak aby była dostosowana do inflacji.

Jak wyliczyć kapitał początkowy?

Reklama

Informacje na temat wyliczonego kapitału początkowego można znaleźć na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) lub bezpośrednio w placówce ZUS. Jest to szczególnie ważne dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego, gdyż wyliczenie to wpłynie na ostateczną wysokość świadczenia.

Do wniosku o ustalenie kapitału początkowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przed rokiem 1999, w tym zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Warto też przygotować dokumenty takie jak legitymację ubezpieczeniową ze wpisami o zatrudnieniu. Osoby, którym kapitał początkowy został już wyliczony, nie muszą ponownie składać tych dokumentów przy wniosku o emeryturę.

Dlaczego warto zajrzeć do swojej historii ubezpieczeniowej?

ZUS automatycznie oblicza kapitał początkowy przy składaniu wniosku o emeryturę, jednak warto zajrzeć do swojej historii ubezpieczeniowej wcześniej. Dzięki temu można zweryfikować, czy wszystkie okresy pracy i zarobki zostały prawidłowo uwzględnione. W przypadku braków dokumentacji, szczególnie dotyczącej pracy w zakładach, które już nie istnieją, zgromadzenie potrzebnych informacji może być utrudnione. W razie potrzeby warto podjąć odpowiednie kroki w celu ponownego przeliczenia okresów pracy. Dzięki temu można zyskać pewność, że przyszłe świadczenie emerytalne będzie adekwatne do całego okresu życia zawodowego.